اخبار

تحویل گیاهان پیش فروش شده ی به لیمو آغاز شد

لطفا جهت تنظیم قرارداد خرید تضمینی برگ گیاه و دریافت معرفی نامه جهت تحویل گلدان ها ، به محل شرکت مراجعه فرمایید . تاریخ : 1395/11/28

اولین جلسه ی آموزشی پرورش و تکثیر گیاهان داروئی

اولین جلسه ی آموزشی 👈 پرورش و تکثیر گیاهان داروئی 👉 ویژه خریداران گلدان های به لیمو از شرکت تعاونی توسعه و عمران ( بخش مشاغل خانگی شرکت) برگزار گردید.

جلسه ی بررسی نحوه ی اجرای طرح پروژه ی تولید کاغذ از کربنات کلسیم

جلسه ی بررسی نحوه ی اجرای طرح پروژه ی تولید کاغذ از کربنات کلسیم

جلسه با انجمن انگور

جلسه با انجمن انگور جهت بررسی وضعیت بازار انگور و نحوه مشارکت شرکت تعاونی توسعه و عمران شاهرود در خصوص توسعه امر فروش و صادرات انگور

جلسه با مدیرکل و رئیس استاندارد و تحقیقات صنعتی شهرستان

ملاقات با آقای مهندس رستمی و مهندس یاسینی، مدیرکل و رئیس استاندارد و تحقیقات صنعتی شهرستان در بازدید از شرکت و آشنایی با طرح های در دست اقدام و نیز بررسی همکاریهای ممکن همراه باشید