اخبار

نشست فعالین سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهرستان شاهرود

حضور مهندس قلیچی مدیر عامل شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شاهرود در نشست فعالین سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهرستان شاهرود با حضور دکتر ناجی معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان در محل فرمانداری شهرستان شاهرود  

حضور دکتر پازوکی دبیر همایش میراث جهانی شاهرود، بسطام، خرقان

حضور دکتر پازوکی دبیر همایش میراث جهانی شاهرود، بسطام، خرقان در محل دفتر شرکت و مذاکره جهت توسعه همکاری های فیمابین

جلسه کمیته پروژه های زیربنایی و تحرک اقتصادی شرق استان در استانداری سمنان

جلسه کمیته پروژه های زیربنایی و تحرک اقتصادی شرق استان در استانداری سمنان با حضور جناب آقای مهندس ابک معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، مهندس هاشمی فرماندار شاهرود، دکتر مالکی رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان، مهندس نژادصفوی مدیرکل راه، مهندس زادخور مدیرکل راه آهن شمالشرق، مهندس جهانشاهی مدیرکل میراث فرهنگی، دکتر حمید پور مدیر […]