اخبار

برگزاری جلسه با حضور فرماندار و اعضای هیئت مدیره

فرماندار و هیئت مدیره

جلسه ای با فرماندار جدید باحضور هیئت مدیره ی شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان برگزار گردید. در این جلسه گزارش کاملی از اقدامات انجام شده و برنامه ی آتی شرکت در بخش های مختلف اقتصادی توسط مدیرعامل ارائه گردید.  

برگزاری جلسه اعضای کمیته مردمی حمایت از پروازهای فرودگاه شاهرود با حضور فرماندار

فرودگاه

دیدار اعضای کمیته مردمی حمایت از پروازهای فرودگاه شاهرود با حضور فرماندار جدید شهرستان صورت گرفت و گزارشی از  آخرین وضعیت اقدامات انجام گرفته و پروازهای فرودگاه، ارائه شد.

برگزاری جلسه با حضور فرماندار و موثرین شهرستان

برگزاری جاسه با فرماندار

جلسه ی فرماندار جدید شاهرود و جمعی از موثرین شهرستان، با حضور هیات مدیره ی شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شاهرود آقایان ترابی (رییس هیات مدیره )، غلامی (عضو هیات مدیره )و قلیچی(مدیرعامل) .

نشست تخصصی سالانه مدیران عامل شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در محلات .

نشست تخصصی مدیران در محلات

حضور مهندس قلیچی ، مدیر عامل شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شاهرود در نشست تخصصی سالانه مدیران عامل شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در محلات.

برگزاری جلسه ی کارگروه علمی و هیات داوری انتخاب تعاونی های برتر استان

کارگروه انتخاب تعاونی های برتر

جلسه ی کارگروه علمی و هیات داوری انتخاب تعاونی های برتر استان با حضور مدیر عامل شرکت تعاونی توسعه و عمران شاهرود،مهندس قلیچی، برگزار گردید.