اخبار

به غنچه نشستن گل های محمدی واگذار شده در سطح بسیار مطلوب

  🌹نبینى باغبان چون گل بکارد 🌹چه مایه غم خورد تا گل بر آرد 🌹به روز و شب بود بى صبر و بى خواب 🌹گهى پیراید او را گه دهد آب 🌹گهى از بهر او خوابش رمیده 🌹گهى خارش به دست اندر خلیده 🌹به امید، آن همه تیمار بیند 🌹که تا روزى برو گل بار […]

✌️✌️ تصاویر گلستان گل محمدی

  ✌️✌️ تصاویر گلستان گل محمدی جناب آقای گودرزی واقع در منطقه زیراستاق شاهرود

✅ بازدید کارشناسان اداره مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از واحد مکانیزاسیون

  🚜 واحد مکانیزاسیون کشاورزی: بمنظور توسعه کشاورزی صنعتی در سطح منطقه، مجوز واحد مکانیزاسیون کشاورزی اخذ گردیده و تجهیز این واحد مراحل نهایی خود را طی میکند. ✅ امید است با خرید کامل تجهیزات، این واحد به یکی از بزرگترین واحدهای سطح کشور تبدیل گردد.

بازدید جناب آقای دکتر عرب معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان

  📣📣📣بازدید جناب آقای دکتر عرب معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان از واحد تولید نشاء و نهالستان گل محمدی شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شاهرود ⚪️ دراین بازدید، ایشان ضمن ابراز خرسندی از فعالیتهای انجام شده ، بر ضرورت استفاده از نشا در کشت های زراعی منطقه با توجه به صرفه جویی […]