تماس با ما

آدرس : خیابان امام (ره) – روبروی سازمان انتقال خون – شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شاهرود

تلفن : ۳۱۱۲۱ – ۰۲۳