مأموریت و چشم انداز

مأموریت، چشم انداز، ارزش ها، اهداف کلان و استراتژی های اصلی

شرکت تعاونی توسعه وعمران شهرستان شاهرود

مأموریت :

توسعه سهم بخش تعاونی و مشارکت مردمی در انجام فعالیت های اقتصادی مشروع، کسب سود برای سهامداران و برقراری عدالت اجتماعی از طریق توزیع متعادل درآمدها در شهرستان

چشم انداز :

این تعاونی با استفاده از مدیریت دانش محور و منابع انسانی کارآمد از طریق توسعه ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری  وسرمایه گذاری در تمامی بخشهای صنعتی ، معدنی کشاورزی ، گردشگری و خدمات ، به گونه ای عمل خواهد کرد که در سطح شهرستان ، استان و کشور، الگوی عملی مدیریت در راستای  ایجاد اشتغال ، توسعه متوازن وتوزیع عادلانه ثروت در بین سهامداران و بهبود کیفیت زندگی کاری اعضاء باشد.

ارزش های محوری :

 • اعتقاد عملی به ارزشهای دینی، اخلاقی و حرفه ای
 • حفظ کرامت انسانی تمامی اعضاء
 • گردش شفاف اطلاعات، پاسخ گویی مسئولانه، تعامل سازنده با جامعه و ارتقای سطح اعتماد عمومی
 • اعتلای سلامت کاری، رعایت عدالت و هم افزایی از طریق تعامل با کلیه مبادی ذی ربط
 • اهتمام به خودباوری، خلاقیت و نوآوری

اهداف کلان :

 • افزایش رضایت مندی کلیه ذی نفعان بالاخص سهامداران
 • حفظ و ارتقای ارزش هر سهم
 • انجام بهینه مأموریت های محوله از طریق سازماندهی علمی و کارآمد
 • توسعه سرمایه گذاری و ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات و فعالیت های تعاونی

استراتژی های اصلی :

 • ارتقای منزلت و معیشت سهامداران در همه ابعاد
 • حذف واسطه های غیر ضروری در فرآیندهای مختلف سرمایه گذاری ومشارکت
 • تسهیل در جذب منابع بانکی و سایر منابع تسهیلاتی  داخلی و خارجی
 • بهینه نمودن هزینه فعالیت های اجرایی و افزایش بهره وری