اخبار

برگزاری جلسه ی هیئت مدیره و اعضای شورای شهر بسطام پیرامون ایجاد نمایندگی شرکت در بسطام

جلسه شورای شهر بسطام

جلسه ی هیئت مدیره ی شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شاهرود و اعضای شورای شهر بسطام پیرامون ایجاد نمایندگی شرکت در بسطام و انجام پروژه های مشترک برگزار شد.

نشست مشترک کمیته های توسعه صنعت ومعدن ، کشاورزی ودامپروری

توسعه صنعت و معدن

حضور مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه وعمران شهرستان در نشست مشترک کمیته های توسعه صنعت ومعدن ، کشاورزی ودامپروری باحضور دکترعسگری معاون اقتصادی استاندار ، دکترحسینی شاهرودی نماینده مردم شاهرود ومیامی در مجلس،فرمانداران شاهرود ومیامی وسرمایه گذاران بخش خصوصی درفرمانداری شاهرود

برگزاری جلسه ی کارگروه اشتغال در فرمانداری شاهرود با حضور مدیرعامل شرکت

اشتغال

جلسه کارگروه اشتغال استان باحضور مهندس قلیچی مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه وعمران شهرستان، دکتر حسینی شاهرودی نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی و دکتر عسگری معاون اقتصادی استاندار ، فرمانداران شهرستانهای شاهرود ومیامی و مدیران کل استان در فرمانداری شاهرود برگزار شد.

ملاقات تعاونگران شهرستان شاهرود

تعاونگران

جلسه ی ملاقات تعاونگران شهرستان شاهرود با حضور معاون استاندار، فرماندار شهرستان شاهرود و مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شاهرود در محل فرمانداری شاهرود برگزار شد.

تشکیل جلسه در خصوص شرکت های پشتیبان در کشاورزی اقتصاد محور

جلسه پشتیبان کشاورزی

برگزاری جلسه درخصوص شرکتهای پشتیبان در کشاورزی اقتصاد محور باحضور مدیرکل تعاون روستایی،مدیرجهادکشاورزی شهرستان ،رییس اداره تعاون روستایی شهرستان،مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه وعمران شهرستان شاهرود