اخبار

جلسه مشترک کمیته امداد بسطام ، دهیاری میغان و شرکت تعاونی توسعه وعمران شهرستان شاهرود

کمیته امداد

جلسه مشترک کمیته امداد بسطام ، دهیاری میغان و شرکت تعاونی توسعه وعمران شهرستان شاهرود درخصوص پروژه های اشتغال زا و درآمدزای قابل انجام در بخش بسطام و بویژه روستای میغان در محل دفتر شرکت تعاونی برگزار شد.

یلدای کارآفرینی

karafarini

حضور جناب آقای مهندس قلیچی، مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شاهرود در یلدای کارآفرینی . سمنان هتل گوت که مال

جلسه مشترک مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه و عمران شاهرود با معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان سمنان

جلسه با مدیر اشتغالزایی کمیته امداد

جلسه مشترک جناب آقای مهندس قلیچی مدیرعامل محترم شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شاهرود و جناب آقای غلامی عضو محترم هیات مدیره شرکت با جناب آقای خدابنده معاون محترم اشتغال وخودکفایی کمیته امداد استان سمنان و آقایان بیرجندی کارشناس اشتغال کمیته امداد بسطام و کلاته ملایی مشاور کسب وکار درخصوص پروژه های اشتغال زا […]

بازدید کارشناسان پارک علم و فناوری استان سمنان از شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شاهرود

بازدید کارشناسان پارک علم و فناوری استان سمنان

بازدید سرکارخانم امیری سرپرست اداره موسسات وخانم دکتر خوش آبادی (کارشناسان محترم پارک علم وفناوری استان سمنان) از شرکت ومذاکره با جناب مهندس قلیچی مدیرعامل تعاونی ،درخصوص تعاملات بیشتر بخصوص دربخش آموزش بین پارک علم وفناوری استان و شرکت تعاونی توسعه وعمران شاهرود

حضور مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شاهرود در ملاقات منتخبین استان با رئیس جمهور

منتخبین استان

حضور جناب مهندس قلیچی ، مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه وعمران شهرستان شاهرود در گردهمایی و ملاقات منتخبین استان سمنان با دکتر روحانی ریاست جمهور ، در سالن هلال احمرسمنان