اخبار

نشست تخصصی سالانه مدیران عامل شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در محلات .

نشست تخصصی مدیران در محلات

حضور مهندس قلیچی ، مدیر عامل شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شاهرود در نشست تخصصی سالانه مدیران عامل شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در محلات.

برگزاری جلسه ی کارگروه علمی و هیات داوری انتخاب تعاونی های برتر استان

کارگروه انتخاب تعاونی های برتر

جلسه ی کارگروه علمی و هیات داوری انتخاب تعاونی های برتر استان با حضور مدیر عامل شرکت تعاونی توسعه و عمران شاهرود،مهندس قلیچی، برگزار گردید.